برنامه تمرینی

آشنایی با برنامه تمرینی هنرجویان محترم باشگاه آی کی دو ( سنسه محمدی)

 

  • شروع کلاس،  تمرینات گرم کردن و  کششی مفاصل ( ۱۰ الی ۱۵ دقیقه )

  • اوکمی ( افت ) رفت و برگشت سرعتی( ۳ تا ۵ دقیقه)

  • شیکو و اوکی کل هنرجویان ( ۱ تا ۲ دقیقه جهات هماهنگی بیشتر هنرجو )

  •   مرور و آموزش تکنیک های رده ای ، یک روز در هفته کن و جو ( چوب و شمشیر ) ( ۴۰ دقیقه )

  • تکنیک های دفاع شخصی دو روز در هفته برای هنرجویان ممتاز رده ای * بالا تر از دو ماه آموزش دیده
    ( ۱۵ دقیقه )

  • تکنیک عای دفاع در برابر چاقو ، چوب و … ( یک روز در هفته هنرجویان رده کیو ۴ به بالا )

  • بدنسازی رزمی ، شنا ، شکم ، پا ، آمادگی در برابر ضربه به داخل پا ، روی پا ، شکم و پهلو ( ۱۵ دقیقه )


توضیحات : هنرجویان عزیز با توجه به اینکه رشته ورزشی آی کی دو را هر شخصی که توانایی بلند کردن ۸ کیلو گرم از اجسام را داشته باشد می تواند به این ورزش روی آورد و آن را شروع به یادگیری کند اما داشتن آمادگی بدنی و همچنین قدرت و تحمل ضربه پذیری نیز از اصل مهم هنرهای رزمی می باشد لذا اینجانب در هرکدام  باشگاه های تحت آموزش خود از گذشته تا بحال این موضوع را سالها به طور جدی انجام و نتیجه گرفته ام .