تماس

آموزش آی کی دو آی کی کای

  • آموزش آی کی دو ( ۱۵ سال به بالا )

  • آموزش تکنیک های چوب و شمشیر

  • آموزش دفاع شخصی ، تکنیک های خیابانی ، درگیری تن به تن و چند نفره ،  قفل مفصل ، دفاع در بابر سلاح سر ، چاقو ، چوب و …

    ( لازم به ذکر می باشد آموزش دفاع شخصی به هنرجویان تازه وارد لازم به کسب مهارت آنها پس از فراگیری تکنیک های رده ای کیو ۵ می باشد)

  • بدنسازی رزمی ،آمادگی در برابر ضربات
  • مدرک سبکی و  فدراسیون رزمی

  • مدرک جهانی (هومبو دوجو)


آموزش خصوصی نیز برای علاقه مندان بصورت  جلسات هفتگی با هماهنگی قبلی امکان پذیر می باشد 


تلفن تماس ۱۰ صبح تا ۱۹ عصر :  ۲۲۵۹۲۰۹۷-۰۲۱