ذهن ماورای تکنیک است

این داستان نمونه ای از این است که خطاهای ذهنی در هنرهای رزمی نسبت به مهارت از اهمیت بیشتری برخوردار هستند شکل دهنده همواره بر شکل گرفته ارجعیت دارد .

روزی شاگرد بوکودن ( از اساتید بزرگ شمشیر زنی  رزمی قرن ۱۶) که قدرت تکنیکی فوق العاده ای داشت از خیابان عبور کرد در همان زمان اسبی که رم کرده بود ، ناگهان به سمت او لگد انداخت و باتوجه به تبهر و تجربه برای در امان ماندن از لگد اسب و فرار از آسیب او بدن خود را چرخاند ناظران این اتفاق همه گفتند این شاگرد اینقدر خوب است که بوکودن تمام اسرارش را به او گفته است ، اما بوکودن بر خلاف مردم وقتی شرح حال اتفاق را فهمید شاگرد را از مدرسه اخراج کرد مردم دلیل این کار استاد را درک نکردند و کنجکاو شدند که خود بوکودن در این شرایط چه می کند.

بدین منظور اسبی وحشی را به یک گاری بستند و در مسیری قراردادند که می دانستند راه استاد بوکودن است به طور مخفیانه خودشان از دور شاهد ماجرا بودند و دیدند استاد با فاصله ای زیاد از کنار اسب گذر کرد ، آنها از این اتفاق متعجب شدند و با اقرار و اعتراف به نقشه ی خود از استاد دلیل اخراج شاگردش را پرسیدند بوکودن پاسخ داد فردی با طرز تفکر وی که اجازه می دهد تا با بی احتیاطی در کنار اسبی قدم زند بدون اینکه فکر کند اسب ممکن است رم کند بسیار در اشتباه است و مهم نیست چه قدر آموزش دیده است فکر می کردم او فردی با قوه تشخیص خیلی بهتری است ، اما اشتباه می کردم .

0 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *