هرگز احساس باتقوا بودن نکن

هرگز احساس باتقوا بودن نکن .هرگز تظاهر نکن که حق با توست .هرگز گرفتار این دام نشو . هرگز فکر نکن که دیگری خطا کار است . اگر احساس کنی که حق با توست ، همیشه دیگران را سرزنش می کنی و می پنداری که آنان اشتباه می کنند . هیچ گاه کسی را محکوم نکن . به خودت مغرور نشو . مردم را همان گونه که هستند بپذیر . آنان این چنین هستند و تو کیستی که بگویی آنان درست هستند یا نادرست؟ اگر آنان به خطا باشند ، رنجش را می کشند و اگر برحق باشند برکتش را می برند ولی تو کیستی که محکوم کنی؟ محکوم کردن تو نوعی نفس را در تو بوجود می آورد . برای همین است که مردم بسیار زیاد درباره ی خطاهای دیگران صحبت می کنند . این کار به آنان احساسی می دهد که خودشان درست کار هستند و دیگران در اشتباه .

 برگرفته از صحبت های اشو

0 comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *