تکنیک در آی کی دو

۷ روش موثر اجرای تکنیک در آی کی دو

برای اجرای یک تکنیک درست و کاربردی میبایست اصول زیر را درانتهای اجرای تکنیک مدنظر قرار دهیم:

۱) حفظ همراستایی ستون مهره ها و گردن (خط مرکز بدن بهم نریزه)
۲) قدرت تنفس ( تخیله نفس در انتهای تکنیک)
۳) حفظ تعادل انرژی
۴) ثابت نگه داشتن لگن و باسن در انتهای تکنیک به منظور حفظ تعادل بدن
۵) انتقال وزن بدن( یکی از اساسی ترین اصول در آیکیدو بوده)
۶) زانوها در استقراری راحت باشه و تحت فشار نباشه
۷) خط مرکز بدن کاملا حفظ بشه به گونه ای که تمام گشتاور نیروی حمله ای حریف در یک نقطه متمرکز شود و به خود حریف بازگردد.

منبع : استاد امیر علی هندی

One comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *