رفع اشکال تکنیک پایه (ایکیو)

کنیک ایکیو اوموته اولین تکنیک از سری تکنیک های دونفره ۀی کی دو می باشد اما خیلی از هنرجویان حتی در رده های بالا نیز این تکنیک را اشتباه اجرا میکنند

آموزش تکنیک دفاع شخصی ( از حالت خفگی )

در این تمرین حریف برای گرفتن گلوی ما به سمت ما حمله کرده همانطور که میدانید..

آموزش تکنیک( یکمن اوچی ایریمی ناگه)

همانطور که میدانید یکی از تکنیک های زیبای آی کی دو اجرای تکنیک در حالت حمله یکمن اوچی از سوی حریف می باشد فریم به فریم احرای تکنیکت را با توجه به کتاب استاد کیشیمورا اوشیبا  به نام  هنر آی کی دو  که مراحل اجرا شماره گذاری شده است.

ایریمی ناگه کاربردی ( آموزشی در سمینار پلیس )

یکی از تکنیک های شاخه پرتابی ( ناگه وازا ) در  آی کی دو تکنیک کاربردی ایریمی ناگه می باشد امروز قصد داریم این تکنیک را بصورت کاربردی به شما عزیزان آموزش دهید که برای درک بهتر لازم است با مربی مربوطه کار شود تصویر شماره یک ، موقعیت و فاصله لازم برای شروع تکنیک […]