شروع ورزش های رزمی دو با احترام ( ری ) شروع و نیز پایان می یابد

شروع ورزش های رزمی دو با احترام ( ری ) شروع و نیز پایان می یابد

چرا رشته رزمی آی کی دو

چرا رشته رزمی آی کی دو کلمه آی‌کی‌دو از سه حرف کانجی تشکیل شده است: Ai | آی | 合  : به معنای به هم پیوستن، هماهنگی Ki | کی | 気 : به معنای روح، نیروی درونی، انرژی طبیعی بدن Do | دو | 道 : به معنای راه و روش

روح واقعی بودو

 نباید شمشیر را بیپروا از غلاف بیرون کشید ، این اصل مهم ترین مبنای سلوک زندگی روزمره یک سامورایی بود